ม.เกษมบัณฑิต ผนึกกำลัง เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพฯ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำเยาวชนด้านกฎหมายสื่อออนไลน์...


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จับมือร่วมกับองค์กรเยาวชน “เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร”เปิดตัวหลักสูตร ...

โครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีทำดีเพื่อสังคม" ประจำปีการศึกษา 2559...

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีทำดีเพื่อสังคม" ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำความดีเพื่อสังคม...