รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมรายการ ใช่หรือไม่ ได้รู้กัน ประเด็น เพลงประเทศกูมี


รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมรายการ "ใช่หรือไม่ ได้รู้กัน" ...

รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?” จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 26 ตค 2561


รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?” ...