มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
    1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
    โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1170
    มือถือ 083-547-7522 , 099-4517141 , 081-4889896
    โทรสาร 0-2321-4444